Mevcut Durum İncelemesi

2010 yılında Anna Lindh Vakfı ve Transeuropéennes; Akdeniz’de çevirinin mevcut durumunu incelemek üzere dev bir proje başlattılar. Bu proje, Literature Across Frontiers, Kral Abdul Aziz Vakfı, la Escuela de Traductores de Toledo, Next Page Vakfı, Orientale Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Kahire Amerikan Üniversitesi, Saint-Joseph Üniversitesi, Orta-Doğu Fransız Enstitüsü, Orient Institut, IREMAM, Marsilya Uluslararası Şiir Merkezi, UNESCO Index Translation, Goethe Enstitüsü ve ÇEVBIR ortaklığıyla hayata geçirildi.

Proje, Akdeniz’de çeviri üretiminin yoğunluğu, önem ve zorlukları, çevirmenlerin eğitimi, çevirilerin yayınlanması ve okurla buluşması konularının niteliksel ve niceliksel incelemesinden oluşur. Mevcut durum incelemesinden çıkacak sonuç ve öneriler, Akdeniz ve Avrupa’da uzun vadeli bir çeviri stratejisi belirlemek için gerekli anahtar bilgiler içerecektir.

Bu çalışma, bölgede hâlihazırda sürmekte olan çeviri alışverişinin daha iyi tanınmasına, çeviride önceliklerin belirlenmesine, özel ya da kamusal tüm ilgililerin yer aldığı bir iletişim ağı oluşturmaya ve uzun vadeli gözlem mekanizmalarının kurulmasına katkıda bulunacaktır.

Anna Lindh Vakfı