Tanıtım

Transeuropéennes / Kültürlerarası Çeviri Meclisi, 1901 tarihli Fransız dernekler yasasına tabi, kâr amacı olmayan bir dernektir. Transeuropéennes’in 1993 yılından beri sürdürdüğü projelerin devamı niteliği taşır.  Diller ve söz düzeni kadar, temsil tarzları, imgelem, toplumsal ve siyasi pratikleri de içeren bir çeviri kavramını ve uygulamasını geliştirmek, yaygınlaştırmak isteyen kişi ve kurumlara açık bir işbirliği ağı kurmayı amaçlar.

1999’dan bu yana Transeuropéennes dergisince geliştirilen “Kültürlerarası çeviri”, günümüzün egemen ideolojilerine alternatif, yenilikçi bir anlam taşır. Kültürel dışavuruma dair çeşitlilik söyleminin ötesine geçer. Bugünün dünyasında, düşünceye, kültürel ve politik eyleme yenilik getirmesi muhtemel bir kavramdır.

Transeuropéennes, diğer etkinliklerinin yanında, uluslararası kültürel işbirliği projeleri, formasyonlar, araştırma ve çeviri atölyeleri, seminer ve kolokyumlar düzenler. Bunlar bazen gezici etkinliklerdir, bazen ise halka ve araştırmaya açık kurumların çatısı altında gerçekleşirler.

Transeuropéennes, yeni bilgilerin gün ışığına çıkması için eğitim ve iletişim araçları üretir ya da bu yöndeki çalışmalara katkıda bulunur. Her türden fikir ve sanat eseri üretir ve yayar. Uluslararası eleştirel düşünce dergisi Transeuropéennes ve bu dergiye bağlı editoryal projeler de buna dâhildir